Affärsengelska

Bild på ordet Development från ordbok.

Att prata engelska på ett bekvämt och obehindrat sätt i en mer yrkesmässig situation, till exempel i en internationell affärsmiljö, är ofta en större utmaning än många förväntat sig.


Vi vet alla att engelska är det globala affärsspråket. Nuförtiden anser de flesta i Sverige, oavsett ålder, att de är bra på engelska. Det märks särskilt bland yngre generationer, som utsätts för engelskan från en mycket tidig ålder.


Självtest

Här är ett litet uttalstest du kan göra på dig själv: hur skulle du uttala ordet development - utveckling?

Här är några fler: hur ofta använder du were när det borde vara was? On när det ska vara at? Make när det ska vara do?


Ge dig själv bättre förutsättningar

Hur säker känner du dig egentligen när du blir ombedd att genomföra en presentation på engelska? Eller kanske delta i en komplicerad förhandling med internationella kollegor – när faktum är att engelsktalande affärsmän använder sitt modersmål för att förbättra sin egen förhandlingsposition, eftersom de vet att deras internationella motsvarigheter ofta använder engelska som andraspråk. Språket används som en taktisk fördel.


Jag finns där när du behöver

Oavsett vilken uppgift du står inför som ska göras på engelska så kan jag hjälpa dig. Jag utvärderar din engelska och hjälper dig med förberedelser, inför en professionell presentation, en förhandling eller ett affärsmässigt säkert användande av engelskan i ditt dagliga arbete. Jag hjälper dig att förbereda de flesta typer av dokumentation, skriva affärsliknande e-postmeddelanden, chattar och så vidare.


Anpassad träning efter vad du och företaget behöver

Tillsammans sätter vi lämpliga och realistiska mål för din språkträning. Jag tar fram ett program för hur du ska nå dina mål och finns där för dig när du behöver, för framtida uppdrag eller utveckling. Jag har mer än fyrtio års erfarenhet av att träna och coacha affärsengelska och har dessutom själv en affärsbakgrund inom finansiella tjänster. Hör av dig så pratar vi vidare om just dina behov.

Kontakta vår konsult

Bild på Michael Ward, BCN, mentor i Affärsengelska.

Michael Ward

Coach och mentor i affärsengelska. Tränar såväl enskilda personer som team, ledningsgrupper och kollegor som arbetar i internationell miljö. Anpassad träning med branschunika termer och uttryck. Översätter samt skriver text till hemsidor.


Michael Ward

English Coach

tfn: +46 (0)73 771 81 27

www.engelskacoach.se

e-post: mike@engelskacoach.se

Let's work together!


Your first appointment is free