Ägarstöd

Bild i siluett på två personer som pratar.

Det kan blåsa kallt på toppen ibland. När bolagets vd behöver någon att tala med, inte bara om själva affärsverksamheten utan även annat, så är det bra att ha någon utomstående att resonera med, någon som kan se situationen ur en annan vinkel.


Att driva företag känns ofta ensamt. Är vi på rätt väg?  Vem kan jag diskutera med? Vem kan agera bollplank?

 

Många företagsledningar, speciellt i mindre och medelstora företag, saknar många gånger möjlighet att kunna diskutera sin egen situation, företagets mål, affärsstrategier etc. med någon erfaren rådgivare. Man anser sig ofta inte ha tid och råd att anlita utomstående expertis.

 

"FöretagsMentorn" är ett kostnadseffektivt program där vi med utgångspunkt från ägarens/VD's situation och företagets affärsidé tillsammans går igenom uppsatta mål, affärsstrategi, marknads- och aktivitetsplan.

Kontakta vår konsult

Bild på Anders Bergström, BCN, under flken Ägarstöd.

Anders Bergström

Lång erfarenhet som stöd till ägare i ägarledda bolag och de speciella utmaningar dessa medför. Förutom många års arbete som konsult har jag även erfarenhet som vd, affärsområdeschef, marknadschef, chef investeringsfrämjande m.m. liksom från styrelsearbete som ordförande och ledamot i privata företag och ideella organisationer I Sverige och internationellt.


Anders Bergström

 Global Consulting B&B HB

tfn: +46 (0)70 739 624 071

www.globalconsulting.se

e-post:

anders.bergstrom@globalconsulting.se

Vi sätter oss och pratar lite


Boka ett kostnadsfritt första möte