Internationalisering

Bild på man som blickar ut över stad och världskarta.

Länder, regioner, städer och företag agerar idag på en alltmer globaliserad marknad vilket innebär ökade möjligheter men också ökad konkurrens och utmaningar i form av bland annat nya innovationer men även handelshinder och andra politiska beslut.


Utländska investeringar söks bland annat i syfte att skapa nya arbetstillfällen och få ny kunskap medan företag vill öka omsättning och vinst genom att sälja sina produkter och tjänster på nya marknader. Oavsett syfte är konkurrensen hård.


Vad innebär det för din organisation?

Hur kan ni utnyttja de nya möjligheter som ges? Hur kan den ökande konkurrensen hanteras? Hur väljer ni strategi för internationaliseringen? Vilka partners har nödvändig erfarenhet och vilka kan ni lita på?


Hur selekterar man?

Företag ställs inför frågor som val av marknad, hur hittar vi nya kunder, vilken distributionsform passar oss bäst, har vi tillräckliga språkkunskaper, hur kan vi öka en redan befintlig export bara för att nämna några frågor som måste besvaras.


Länder, regioner och städer som söker utländska investerare måste positionera sig rätt gentemot investerarna. Varför ska man investera just hos oss? Vad är våra främsta konkurrensmedel? Högt kvalificerad arbetskraft? Stor potentiell marknad? Attraktiva villkor avseende boende, skolor, löner, skatter etc? Hur selekterar man potentiella investerare, hur hittar man dessa och var?

Kontakta vår konsult

Bild på Anders Bergström, BCN, under fliken Internationalisering.

Anders Bergström

Över 40 års erfarenhet från marknadsföring och försäljning i mer än 70 länder worldwide har givit mig stor kunskap om internationellt affärsliv från olika företag och branscher.
Jag hjälper mina kunder att utarbeta, genomföra och följa upp en strategi för internationell expansion vare sig det gäller att selektera marknader, hitta kunder, leverantörer och produkter eller att välja etableringsform.
Jag har också under ett flertal år både som anställd och konsult arbetat aktivt med investeringsfrämjande med såväl svenska som utländska uppdragsgivare och hjälper kunderna att positionera sig rätt i den hårda konkurrensen om investeringar och etableringar.

Genom flera internationella nätverk kan kunderna erbjudas lokal expertis på ett stort antal marknader.


Anders Bergström

Global Consulting B&B HB

tfn: +46 (0)70 739 624 071

www.globalconsulting.se

e-post:

anders.bergstrom@globalconsulting.se

Ska vi samarbeta? Tveka inte att kontakta oss!


Det första mötet är kostnadsfritt.