IT-support

Bild på man i trappa där det saknas ett trappsteg för att komma vidare.

Ibland hakar saker och ting upp sig. Datorerna hänger sig, internet går segt och kontakten mellan datorn och skrivaren har brutits. Och vad väljer man när det är dags att investera i nya datorer?

När kontor utan egen IT-avdelning behöver ringa efter IT-support finns Silvhagen IT.


Jag erbjuder personlig IT-support. Det innebär att det alltid är mig du får prata med när du ringer. Du får svar varje gång - utan att hamna i något ”nummerval” och i 95 procent av fallen får du hjälp samma dag om vi inte kommer överens om något annat.


Begreppet IT-support är stort och brett, min del av det kan sammanfattas så här: Jag gör varken appar till mobiler, program till datorer eller hemsidor, men utöver det behärskar jag det mesta.


Stöd för små och medelstora företag

Störst nytta av mina tjänster har små till medelstora företag (2 – 30 anställda) som inte vill eller kan ha egen IT-kompetens ”in house”. Jag är lyhörd för mina kunders problem och önskemål och kan föreslå långsiktiga och hållbara förslag och lösningar.

 

Vad mina kunder har problem med

Vanliga situationer när kunder behöver hjälp är till exempel när det behövs ny eller bättre internetförbindelse, när datorn börjar gå sakta, vid rådgivning för inköp av ny dator, förbättrad Wi-Fi på kontoret, Microsoft365, nätverk och nätverkssäkerhet, backup och anitvirus-program samt när det uppstår problem i kommunikationen mellan dator och skrivare. 


På plats eller via fjärrstyrning

 I de fall det är möjligt kan jag assistera och sköta supporten via fjärrstyrningsprogram som Teamviewer eller GoToAssist. Men jag åker också ut till mina kunder och bistår med IT-support på plats när  så behövs.

Kontakta vår konsult

Bild på Björn Östberg, BCN, under fliken Verksamhetsutveckling.

Bernt Silvhagen

Har lång erfarenhet i att ge användare support gällande IT-relaterade frågor. Började egentligen med IT (eller ADB som det hette på den tiden) i slutet av 1979, början 1980.

Först på Salén Rederierna. Därefter 12 år på bank, dåvarande Götabanken och sedan Sparbanken Sverige. Har också varit anställd längre tider på mindre IT-företag så som Datanätverk i Solna, Adeste och har varit support och stöd på OKQ8´s kuvudkontor under ett antal år.

Sedan 2011 är jag konsult i egen regi.


Bernt Silvhagen

Silvhagen IT

Tfn: +46-(0) 70-979 21 41

www.silvhagenit.se

e-post: bernt@silvhagenit.se

I behov av IT-support?

Hör av dig!