Ledning

Hur kan vi växa? Hur kan vi öka lönsamheten? Är vår affärsstrategi optimal? Har vi prioriterat rätt? Är vi på rätt väg?


Vi arbetar personligen tillsammans med ledningen för att gemensamt hitta en lönsam och långsiktig strategi för just ditt företag.


Som konsulter har vi en lång erfarenhet och bred kompetens inom styrelsearbete, affärsledning och ledarskap.


Genom att låta oss hjälpa ditt företag med ledningsfrågor får ni det stöd som krävs för att hitta strategier som passar just er verksamhet och som utnyttjar hela företagets inneboende potential.

Kontakta någon av våra konsulter

Bild på fåglar som flyger uppåt i pilformation.
Bild på Anders Bergström BCN under fliken Ledning.

Anders Bergström

Har under många år arbetat med att utforma och genomföra strategier för tillväxt och ökad lönsamhet både i Sverige och internationellt. Lång erfarenhet från stöd till ägare i ägarledda bolag och de speciella utmaningar dessa medför. Förutom många års arbete som konsult har jag även erfarenhet som vd, affärsområdeschef, marknadschef, chef investeringsfrämjande m.m. liksom från styrelsearbete som ordförande och ledamot i privata företag och ideella organisationer I Sverige och internationellt.


Anders Bergström

Global Consulting B&B HB

tfn: +46 (0)70 739 624 071

www.globalconsulting.se

e-post:

anders.bergstrom@globalconsulting.se

Bild på Anders Pettersson, BCN, under fliken Ledning.

Anders Pettersson

Tar uppdrag för styrelse och ledningsgrupper. Är certifierad och erfaren styrelseledamot, vd, ledarskapskonsult och examinerad projektledare. 

 

Anders Pettersson

AB Anders Pettersson & söner

tfn: +46 (0)73 181 61 29

e-post:

anders@october.se

Hur kan vi hjälpa dig och ditt företag?


Hör av dig för ett första förutsättningslöst och kostnadsfritt möte