Miljöjuridik

Bild på man i trappa där det saknas ett trappsteg för att komma vidare.

Följer vi de miljökrav som ställs på verksamheten? Kan vi ändra verksamheten utifrån ett miljörättsligt perspektiv?


Att påvisa följsamhet med de miljörättslagar som finns kräver kunskap, kontroll och fungerande rutiner för allt från miljötillstånd till emissionsrapportering.

 

Miljörätten är föränderlig och det gäller att vara uppdaterad på vad som gäller, exempelvis har EU-kommissionen antagit ett antal BAT-slutsatser som beskriver vad som utgör den bästa tillgängliga tekniken för olika industrigrenar.


Likaså kan verksamheten och förutsättningarna för densamma vara föränderlig. Exempelvis så har höga elpriser och råvarupriser resulterat i ett snabbt förändringsarbete.

 

Miljöpåverkande verksamheter behöver ha kontroll på att egna tillstånd och övergripande regelverk såsom lagar, förordningar och föreskrifter följs.


Inom BCN-nätverket har vi kunskap och möjlighet att erbjuda miljöcontrollerstöd, framför allt riktat mot energibranschen.

Kontakta vår konsult

Bild på Björn Östberg, BCN, under fliken Verksamhetsutveckling.

Alexander Bergsten

Civ.Ing. inom miljö- och vattenteknik vid Uppsala universitet. Har bred erfarenhet av uppdrag inom miljöjuridik och verksamhetsutveckling: exempelvis miljötillståndsärenden, emissionsrapportering, utvecklig av egenkontrollprogram, rutiner och driftinstruktioner samt chefserfarenhet med bland annat personalansvar och ansvar för strategiska investeringsbeslut. Är kunnig inom dataanalys, förbränningsteknik, mätteknik och projektledning.


Alexander Bergsten

Konsulteket AB

Tfn: 0724-48 32 88

e-post: alexander@konsulteket.se

I behov av hjälp med miljöjuridiken?

Hör av dig!