Projektledning

Bild på två kugghjul som taggar i varandra, med texten Project management,

Fungerar bolaget och dess processer som de ska? Är projekten väl förankrade i ledningen? Har projektteam och ledning samma bild av vad som ska ske när projektet är genomfört? Är projekten bemannade med rätt kompetens för det uppdrag som ska göras? Brukar bolaget svara på upphandlingar? Har ni funderat på varför ni inte alltid vinner dem?


Att sjösätta projekt är enkelt, att ro dem i hamn är svårare. Ett projekt med tydligt satta mål samt ett bra sammansatt team, med personer av olika kön och ålder, som tar vara på företagets seniora kompetens såväl som yngre medarbetares nytänkande har goda förutsättningar att lyckas.

Jag har lång erfarenhet av projektledning och ledning inom följande områden:

  • Teknik - Att förverkliga idéer, genom samtliga processteg fram till färdig produkt eller tjänst, inkluderande produktutveckling och konstruktion, produktion och process samt eftermarknad
  • Marknadsföring och försäljning
  • Kvalitets-, miljö- och säkerledningssystem, implementering av dylika system och metodik
  • Organisationsutveckling och -förändring
  • Verksamhetsutveckling och -förändring
  • Ledarskap, mentorskap och rådgivning, själv aktiv på plats, eller som stödresurs


Bygger team

Jag är van vid att skapa bra team och leda dem mot utsatta mål samt att göra behovsanalyser och ta ansvar för eventuella rekryteringar. Jag bygger team och projektgrupper med konstellationer av medarbetare och ibland externa resurser, för att genomföra givna uppdrag på ett framgångsrikt sätt.


Kvalitetssäkrar upphandlingar

Flera projekt handlar om att analysera, kvalitetssäkra och utvärdera upphandlingar, för såväl upphandlande part som för svarande bolag. Innan ett upphandlingsunderlag skickas ut kvalitetssäkras frågeunderlagen så att behoven verkligen adresseras på rätt sätt. I det ingår även att göra riskinventering och ge råd när ett företag står i begrepp att utforma, alternativt svara, på en upphandling.

Kontakta vår konsult

Bild på Björn Östberg, BCN, under fliken Projektledning.

Björn Östberg

Tack vare många års bakgrund inom teknisk utveckling och konsulting anlitas jag i dag ofta som projektledare och sakkunnig konsult samt mentor inom de områden jag tidigare verkat.
De projekt jag blir involverad i är ofta komplexa och teknikorienterade, som till exempel att implementera ny avancerad teknik och AI-lösningar samt säkerhetsledningssystem för Kuusakoski Recycling Sve och att leda projekt mot till exempel vindkrafts- och hydroenergibranschen. När det gäller upphandlingar agerar jag rådgivare och kvalitetssäkrar upphandlingar åt bland andra hydroenergibranschen och SMHI.


Björn Östberg

Östberg Teknik & Affärsutveckling AB

Tfn: +46 (0)70-581 12 67

e-post: bjorn.ostberg@ostbergteknik.se

Behov av projektledning?


Boka ett inledande kostnadsfritt möte.