Styrelsearbete

Ibland behöver styrelsen kompletteras med en ordförande eller en styrelsemedlem. Styrelsearbetet kan vitaliseras, ägardirektiv aktualiseras och företagets strategi granskas.

 

Genom att ta in externa ledamöter i sin styrelse tillför man ny kompetens och erforderlig erfarenhet. Det möjliggör också ett mer professionellt styrelsearbete, med tydligare rollfördelning mellan ägare och styrelse.

 

En (extern) ledamot som inte har del i den dagliga verksamheten bringar ordning och reda i styrelsearbetet när det gäller vilka frågor som är styrelsens ansvar samt säkerställer att beslutsunderlag, rapporter och ekonomiredovisning finns dokumenterade och framtagna i tid inför styrelsemötena.


I BCN har vi lång erfarenhet av styrelsearbete. Vi arbetar i nationella och internationella bolag. Vi anlitas även som utomstående Advisory Board. 

Kontakta någon av våra konsulter

Bild med hand på styrelsebord
Bild på Anders Bergström, BCN, som bistår styrelser.

Anders Bergström

Certifierad styrelseledamot. Erfarenhet som ordförande och ledamot i privata bolag och ideella organisationer i Sverige och utomlands, bland annat i ägarledda bolag. Tidigare erfarenhet som vd, affärsområdeschef, marknadschef, chef investeringsfrämjande m.m.

Har under många år arbetat med att utforma och genomföra strategier för tillväxt och ökad lönsamhet.


Anders Bergström

Global Consulting B&B HB

tfn: +46 (0)70 739 624 071

www.globalconsulting.se

e-post:

anders.bergstrom@globalconsulting.se


Bild på Anders Pettersson, BCN, som bistår styrelser.

Anders Pettersson

Certifierad styrelseledamot. Tar uppdrag för styrelse och ledningsgrupper. Är erfaren styrelseledamot, vd, ledarskapskonsult och examinerad projektledare. 

 

Anders Pettersson

AB Anders Pettersson & söner

tfn: +46 (0)73 181 61 29

e-post:

anders@october.se

Bild på Björn Östberg, BCN, som bistår styrelser.

Björn Östberg

Bakgrund som styrelseledamot i företag och från kommunstyrelser. Har lång erfarenhet av motiverande ledarskap och verksamhetsutveckling, vd-skap och styrelsearbete, mentorskap samt rådgivning och att agera bollplank. Har god förhandlingsvana och erfarenhet av konflikthantering samt är van att agera internationellt. Arbetar med komplexa projektledningsuppdrag, teknisk produktutveckling, produktion, kvalitet, logistik och affärsutveckling.


Björn Östberg

Östberg Teknik & Affärsutveckling AB

Tfn: +46 (0)70-581 12 67

e-post:

bjorn.ostberg@ostbergteknik.se

Hur kan vi stötta just din verksamhet?


Boka ett kostnadsfritt första möte.