Verksamhetsutveckling

Bild på man i trappa där det saknas ett trappsteg för att komma vidare.

Hur ser organisationen ut? Är rätt rutiner, verktyg och arbetssätt på plats för att verksamheten ska fungera smärtfritt? Stämmer ledningens bild av bolagets mål överens med hur medarbetarna tolkar dem?


Det kan finnas många anledningar till varför en verksamhet inte fungerar som den ska, allt från att bolaget står inför förändring eller kris, till expansion och växtvärk. Ibland finns inte rutiner eller styrsystem på plats, organisationsplanen är oklar, delar i organisationen samspelar ej, ledning och medarbetare har inte samma bild av hur organisationen ska utvecklas.


Finns förutsättningar för utveckling?

Innan jag tar uppdrag inom verksamhetsutveckling undersöker jag förutsättningarna; jag pratar med ägare, anställda och kunder. Vad fungerar och vad fungerar inte? Finns det förutsättningar till förändring och förbättring? Finns den arbetskultur, de rutiner och verktyg som behövs för att var och en ska kunna genomföra sina uppgifter på rätt sätt?


På rätt spår

Verksamhetsutveckling handlar mycket om att styra in verksamheten på rätt spår, som till exempel att säkerställa att kvalitetssystem och rutiner finns och följs, strukturera metoder och arbetssätt samt få in mer ”ordning och reda” i bolaget. Med struktur och rätt verktyg på plats stärks möjligheterna för verksamheten att växa och utvecklas. 

Kontakta vår konsult

Bild på Björn Östberg, BCN, under fliken Verksamhetsutveckling.

Björn Östberg

Har mångårig erfarenhet som chef för alla led i olika verksamheter som utvecklar, producerar, marknadsför och säljer produkter och tjänster, inkl. eftermarknad.

Arbetar nu med verksamhetsutveckling för att stärka och utveckla olika bolags organisation, verksamhets, arbetsstruktur, rutiner, styrsystem, kvalitetssäkringssystem och liknande. Stöttar även olika uppdragsgivare som mentor för att bland annat hjälpa beslutsfattare in i sina nya roller eller yngre anställda för att komma in i och utvecklas i sina roller i verksamheten.


Björn Östberg

Östberg Teknik & Affärsutveckling AB

Tfn: +46-(0) 70-581 12 67

e-post: bjorn.ostberg@ostbergteknik.se

I behov av verksamhetsutveckling? Boka möte!


Det inledande mötet är kostnadsfritt.