Tjänster


Dra nytta av vårt nätverk. Här finns den erfarenhet, kompetens och det stöd företaget kan behöva
för att komma vidare och ta nästa steg. Våra konsulter stöttar temporärt, på kort eller lång sikt,
med det du behöver när du som bäst behöver det. 

Våra specialområden

Styrelsearbete - Ägarstöd - Ledning - Affärsengelska - Internationalisering - Projektledning -  Sourcing - Verksamhetsutveckling - IT-support - Miljöjuridik


Det ska vara inspirerande och roligt att utveckla och ta nya steg i ett bolag, men ofta är just förändring en tung börda som känns oöverstiglig och bara tar tid från det egentliga arbetet. Då behövs tillfälliga krafter som förstår och kan fokusera på vad som ska göras och som bistår med kompetens som bolaget kanske inte har. Dra nytta av vårt nätverk när det är dags att förändra eller utveckla. Det här är vad vi gör och kan hjälpa dig med.


Erfarenhet

Den erfarenhet vi byggt genom åren täcker det mesta inom ledarskap och affärsutveckling, produktutveckling, projektledning och språkträning. 


Specialistkunskap

Vi samarbetar och stöttar varandra och varandras kunder när så behövs. Samtidigt är vi specialister på våra egna områden och kan erbjuda professionellt och kvalitativt stöd där det behövs. 


Långvariga kundrelationer och problemlösning

Vi är bra på att bygga långvariga kundrelationer. Våra kunder känner sig trygga med oss och anlitar oss bland annat när det behövs en ny vinkel, ett annat sätt att se på en situation. Vi upptäcker samband och förstår orsak och verkan. Vi ger råd och löser problem. 


Styrelsearbete

Läs mer


Ägarstöd

Läs mer


Ledning

Läs mer


Affärsengelska

Läs mer


Internationalisering

Läs mer


Projektledning

Läs mer


Sourcing

Läs mer


Verksamhetsutveckling

Läs mer


IT-support

Läs mer


Miljöjuridik

Läs mer